K.O.D. - Kurumsal Online Destek

Kurumsal Online Destek KOD Logo

Kurumsal Online Destek (K.O.D.) işletmenin büyüklüğünden ve coğrafi konumundan bağımsız olarak sunulan bir uzak hizmettir. Firmanızın teknik alt yapısının genel bir analizi yapılır ve gerekli bilgiler toplandıktan sonra tıpkı şirket içinde faaliyet sürdüren bir yardım masası gibi çevrimiçi ve telefonla destek sağlar. (help desk)

K.O.D. hizmetinin en önemli avantajı zaman ve maliyet kriterleri konusundadır. Klasik anlamda yalnızca yerinde destek anlayışı ile sürdürülen bir hizmet, lojistik nedenlerle firmanızın zaman ve iş gücü kaybına neden olur. Muti Teknoloji, K.O.D. hizmeti sürecinde müşterilerine şu avantajları sunmayı hedefler;

 • Bilgi işlem varlıklarınızın tamamının yönetim, bakım ve garanti takibini sağlayarak sizi bu detaylardan uzak tutar. Yalnızca işinize odaklanmanıza fırsat tanır.
 • DSL, 3G, Fiber gibi herhangi bir Internet bağlantısına sahip tüm çalışma alanlarınız için mesafeye bağlı ek maliyet olmadan tek elden destek sağlayarak hızlı ve bütünleşik çözüm sunar.
 • Yazılım kaynaklı sorunlara durumun kritik olmasına bağlı olarak anında uzak masaüstü bağlantısı ile veya iş akışının kesintiye uğramaması için mesai bitiminden sonra müdahale edilir.
 • Tüm donanımlar günlük periyodla kontrol edildiği için muhtemel arızalar genellikle oluşmadan tespit edilir ve önlem alınır. Bu özelliği ile K.O.D. iş sürekliliğini sağlar.
 • Zararlı yazılımlardan korunmanız ve bilgilerinizin güvenliği için devamlı kontrol sunar. Faaliyet alanlarınıza uygun en muhtemel senaryolar gözden geçirilerek istenmeyen sonuçlara karşı önlem alınır. Verilerinizin düzenli yedeklenmesini sağlayarak gerektiğinde doğal afetlerden sonra bile yeniden başlangıç yapabilmek için gerekli olanları korumaya çalışır.
 • Kurumsal Online Destek KOD Premium Logo
 • Sorun olsun ya da olmasın her gün mesai bitiminden sonra tüm sunucu ve kullanıcı bilgisayarlarının bakım, güncelleme ve performans iyileştirmeleri yapılır. Bu sayede her gün tazelenmiş bir performans ile mesaiye başlamanızı sağlar. Hizmet süresince kapsam dahilinde bulunan tüm bilgisayarların yeniden kurulum ve yapılandırması gibi çalışmalar sınırsız sayıda ücretsiz olarak gerçekleştirilir.
 • K.O.D. yalnızca makineler için geliştirilmiş bir hizmet değildir. Aynı zamanda yazılımların kullanımı ile ilgili konularda da kullanıcılarınıza destek olur. Bu özelliği ile iş yerinde çalışırken öğrenme imkanı sağlayabildiği için verimliliğin arttırılmasına katkıda bulunur.
 • İşletmenizin güvenlik politikalarına uygun olarak gerekli denetimleri sağlar. Bu kapsamda kullanıcıların erişim yetkileri, internet kullanım amaçları, ticari bilgilerin kopyalanabilirliğinin kontrolü gibi denetleme ve kayıt altına almayı sağlar. Bu özelliği ile gerekli alt yapıya sahip olmanız durumunda Adli Bilişim incelemelerine uygun verilerin tutulmasını da sağlamış olur.
 • K.O.D. müşterilerine ürün, yedek parça ve sarf malzemesi tedarikini de sağlar. Kendi tedarik zincirinde temin edilemeyen ürünler için işletmenizin adına satın alma yetkilisi gibi davranarak alternatifleri bilginize sunar.
 • Tüm bu hizmetleri sunarken bilgi teknolojileri sektörünün güncel çözümlerini sürekli inceler, kendisini geliştirir ve gerektiğinde teknoloji danışmanınız olarak rapor hazırlar. Daha yeni, daha iyi ve daha ekonomik kriterlerini geliştirmek için aktif bir bilgi işlem süreci uygular.
Kurumsal Online Destek KOD Platinum Logo

Sonuç olarak; Muti Teknoloji işletmenizin gelişmesine katkıda bulunacak, danışmanlık, yardım masası ve sistem kurulumu hizmetlerini Kurumsal Online Destek hizmeti çatısı altında bütünleşik olarak sunar. İşletmeler asıl işlerine odaklanırken kurumsal desteklerini en ekonomik şartlarda elde etmiş olurlar.