Çevreci Bilişim

Muti Teknoloji, Çevreci Bilişim (Green IT) ve Kağıtsız Hayat kavramlarının savunucusudur. Bu kavramları bir hayat biçimi olarak yalnızca kendi bünyesinde değil hizmet verdiği firmalarda da uygulamaktadır.

Muti Teknoloji, geliştirdiği çözümlerle dünyamızın en önemli problemlerinden biri olan geri dönüşüm problemine yeni bir atık daha eklemeyecek ürün ve çalışma alışkanlıklarını kazandırmayı hedefler.

Bu kapsamda e-iş süreçlerinin tanımlanması, gerekli alt yapının kurulması ve uygulanması ile kağıt tüketiminin azaltılması, yeniden kullanılabilir kaynakların değerlendirilmesi gibi Yeşil Ofis (1) uygulamalarına ek olarak, sunucu sanallaştırma, bulut bilişim ve çevrimiçi destek hizmetleri gibi karbon emisyonu azaltımına (2) büyük katkı sağlayan teknoloji ve hizmetleri sunar.


Çevre Dostu Ürünler

  • Üretim sırasında ve sonrasında yapısında zehirli maddeler içermeyen,
  • Yenilenebilir enerji kaynakları ve geri dönüştürülmüş malzemelerle üretilmiş,
  • Gereksiz ambalajlama yapılmamış,
  • Ürünün tarihsel gelişim sürecinde artan performansına rağmen azalan enerji ihtiyacı olan,
  • Kullanım süresi bittikten sonra da geri kazanılabilen veya doğada zararlı etki bırakmadan yok olabilen ürünlerdir.

Teknolojik ürünlerin genelinde üretim aşamasında ne kadar geri kazanılmış malzeme kullanıldığına dair bir bilgilendirme bulunmamasına karşın, enerji tasarrufu konusunda somut ve gözle görülebilir gelişmeler mevcut. Örnek olarak üst seviye teknoloji diyebileceğimiz çok çekirdekli işlemciler, daha hızlı ve düşük voltajlarda çalışabilen bellekler, hiçbir mekanik yapı içermeyen çok düşük enerji harcayan SSD diskleri, az enerji ile çok güçlü arka aydınlatma sağlayan LED monitörler, bir araya geldiklerinde geleneksel bilgisayarlara göre %40 oranında enerji tasarrufu sağlayabilmektedir.


Bulut Bilişim

Bulut Bilişim, yeni bir kavram olmakla birlikte, uzunca süredir var olan ve gelişen iletişim teknolojileri ile kendine yeni yeni kullanım alanı bulan bir teknolojidir. Geniş olanaklar sunan bu teknoloji ile platformdan bağımsız olarak gereksinim duyulan yazılımlar, herhangi bir donanım satın alınmadan istendiğinde kullanılabilmektedir. Bulut çözümlerinin yaygınlaşmasıyla daha az kurum içi veri merkezi ve buna karşın daha fazla ortak veri merkezinin yapılandırılması sonucu (3) çevreye olan etkiler önemli ölçüde azalacaktır.(1) Yeşil Ofis, WWF’in insanlığın doğal kaynaklar üzerindeki baskısını, Ekolojik Ayak İzi’ni, azaltmak için oluşturduğu, ofislerde uygulanan bir tasarruf ve iyileştirme programıdır. (Bkz. Yeşil Ofis)

(2) World Wildlife Fund (WWF) tarafından yayınlanan iklim raporuna göre bilişim teknolojileri karbon emisyonu azaltımını sağlayabilecek en yüksek potansiyele sahip sektörlerden biri olarak işaret edilmektedir. (Bkz. Rapor)

(3) Interbrand’ın Deloitte desteği ile gerçekleştirdiği “En İyi Küresel Çevreci Markalar 2012" yılı raporuna göre, sıralamada 4 büyük teknoloji şirketi yer alarak çevreci girişimleri sürüklediği tespit edilmiştir. (Bkz. Rapor)