E-Ticaret

Paranın banka ve kredi kartları ile başlayan sanallaşma süreci, güvenli iletişim teknolojilerinin gelişmesi ve bilgisayarların günlük hayatın bir parçası haline gelmesi ile kaçınılmaz olarak elektronik ticaret (1) olgusu gelişmiştir.

Ülkemizde 2000'li yılların başında büyük ölçekli işletmelerin öncülüğünde gelişmeye başlayan e-ticaret alt yapısı, bugün itibariyle KOBİ'leri de kapsayacak düzeyde ulaşılabilirlik noktasındadır. Yıllar içerisinde elde edilen tecrübeler göstermiştir ki, e-ticaret yalnızca eğlenceli ve tüketici dostu bir alışveriş seçeneği olmaktan öte, arka planda pek çok hizmet zincirinin gelişmesini sağlayan piyasa dinamiği oluşturmuştur. Bu özellikleriyle e-ticaret sanılanın aksine KOBİ'leri zorlayan bir rekabet ortamı değil, insana yatırım yapan ve hizmet sektörünün gelişiminde çeşitlilik sağlayan mekanizma oluşturmaktadır.

Neden E-Ticaret?

  • Tüketiciye günümüzün en yaygın iletişim kanalı Internet üzerinden 7/24 açık bir mağaza gibi ulaşmanızı sağlar. Mağazanıza ulaşım için coğrafi uzaklık ve zaman kısıtlaması ortadan kalkar. Yeni müşteri kazanma potansiyeli en üst seviyededir.
  • Ürünlerinizi en hızlı, en doğru ve en güncel bilgilerle sunma imkanı tanır.
  • İşletmeleri, özgün ürün ve hizmetler sunmaya yönlendirdiği için daha yaratıcı bir piyasa oluşturur.
  • Bir e-ticaret sitesinin başarıya ulaşabilmesi için, tasarlanması, yayınlanması, banka tahsilat alt yapısı, tanıtım amacıyla arama motorları ve diğer mecralarla iş birliği yapılması gerekir. Tüm bu faaliyetler farklı kurumlarla bağlantılı durumdadır ve bu nedenle klasik ticaret ortamına göre daha güvenlidir. (2)
  • Internet, tüketicilerin kendi aralarında bilgi paylaşımını sağlayan pek çok forum ve web sitesine sahiptir. Bu nedenle e-ticaret siteleri her zaman tüketici memnuniyetini en üst düzeyde tutma eğilimindedir. Bu da işletmeye geri dönüş ve tavsiye yoluyla müşteri kazanımı sağlar.

Harekete Geçin

İşletmenizin, ürün ve hizmetlerinizin tanıtımının yeterince sağlanamadığını düşünüyorsanız, muhtemelen e-ticaret için iyi bir adaysınız. İşletmenize yeni bir satış kanalı oluşturmak ve geleceğe yönelik projeleriniz için vakit kaybetmeyin. Bu konuda danışmanlık hizmetimizden faydalanarak bir an önce harekete geçin.(1) OECD (İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı) tarafından 1997 yılında yapılan e-ticaret tanımı en yaygın kabul görmüş tanımdır. Buna göre e-ticaret; Sayısallaştırılmış yazılı metin, ses ve görüntünün işlenmesi ve iletilmesine dayanan, kişileri ve kurumları ilgilendiren tüm ticari işlemlerdir. (Bkz. Measuring Electronic Commerce, OECD, 1997)

(2) Online provizyon sistemleri ile entegre çalışan bir e-ticaret sitesi, pek çok kuruluş tarafından farklı denetimlere tabi tutulur. Bankalar, kredi kartı dolandırıcılığı ve kötüye kullanım gibi konuları denetlerken, arama motorları da ilgili e-ticaret sitesinin tüm dünyada kabul görmüş e-ticaret kurallarına uygunluğunu denetler ve gerektiğinde ilgili siteye erişim bilgilerine uyarı veya engel koyabilir. Bu sitenin yayınlanmasını sağlayan kuruluş kendi tespitleri veya bilgilendirilme sonrasında yayını durdurabilir veya sitenin bazı özelliklerini geçici olarak kapatabilir. Farklı kurumlar tarafından sağlanan bu denetim, e-ticaretin klasik ticaretten daha güvenli olmasını sağlar.